מחזיק מפתחות מיני אלבום

 מחזיק מפתחות מיני אלבום מונה  18 תמונות .