הדפסה על אותיות זכוכית פרספקס

הדפסה על אותיות זכוכית פרספקס,עם הדפס בהתאמה אישית .

 לאות קטנה או בינונית  6 תמונות לקולאז,לאות   .

לאותיות גדולות 10 תמונות לקולאז,לאות   . 

This wig has a very large hair extensions amount of hair, and the natural black hair color makes the real hair extensions whole person's temperament very clean. Put on hair extensions uk such a wig coffee shop and have a cup of hair extensions online coffee to read the book, so that you can immediately become a charming literary woman.