הדפסה על אותיות זכוכית פרספקס

הדפסה על אותיות זכוכית פרספקס,עם הדפס בהתאמה אישית .

 לאות קטנה או בינונית  6 תמונות לקולאז,לאות   .

לאותיות גדולות 10 תמונות לקולאז,לאות   .