הדפסה על דיסקיות

הדפסה על דיסקית חיל עם הדפס בהתאמה אישית.