הדפסה על זכוכית פרספקס בצורת מלבן

הדפסה על זכוכית פרספקס בצורת מלבן,עם הדפס בהתאמה אישית.