הדפסה על זכוכית פרספקס בצורת ריבוע

הדפסה על זכוכית פרספקס בצורת ריבוע,עם הדפס בהתאמה אישית