הדפסה על מחזיק מפתחות קריסטלי

הדפסה על מחזיק מפתחות קריסטלי ,עם הדפס בהתאמה אישית .