הדפסה על קופסת סיגריות

הדפסה על  קופסת סיגריות +מצית ,עם הדפס בהתאמה אישית .