הדפסה על פלטות מתכת

הדפסה על פלטות מתכת עם הדפס בהתאמה אישית .