העברת קלטות וסרטים ל DVD

המרת קלטות ל DVD 

מכל סוגי הקלטות:

מיני DV

8MM

HI8

VHS-C

קלטות אודיו 

המרת שיטה -NTSC,SECAM

סלילים ישנים של 8mm ו- 16mm

 

This wig has a very large hair extensions amount of hair, and the natural black hair color makes the real hair extensions whole person's temperament very clean. Put on hair extensions uk such a wig coffee shop and have a cup of hair extensions online coffee to read the book, so that you can immediately become a charming literary woman.