העברת קלטות וסרטים ל DVD

המרת קלטות ל DVD 

מכל סוגי הקלטות:

מיני DV

8MM

HI8

VHS-C

קלטות אודיו 

המרת שיטה -NTSC,SECAM

סלילים ישנים של 8mm ו- 16mm