מצלמות fujifilim intax mini 8/9

כוללת גם סט של 20 תמונות  - fujifilim  intax mini 8 מצלמת .

   כוללת גם סט של 20 תמונות וגם אפשרות של צילום עצמי (selfi)  - fujifilim  intax mini 9  מצלמת .