חנות ראשית להזמנות ואיסוף | ההגנה 18,מרכז העיר פ"ת

טלפון -03-9313677

                  http://ps.vkiosk.co.il  לשליחת תמונות לחץ כאן 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת פרטיות

רשאי להשתמש באתר, משתמש אשר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות, מלאו למשתמש 18 שנה ויש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין אשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה.

                       

1.         מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטלהשתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות, ו/אוהמנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

 

2.         מסירת פרטים אישיים נעשית עפ"י רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם הינם נכונים ומדויקים.

 

3.         הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש אחר במידע לרבות בפרטיו האישיים של המשתמש ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין ו/או ע"י רשות מוסמכת ו/או כדי למנוע שימוש לרעה ו/או אם על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר הנסיבות מצריכות זאת וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מראש ו/או בהסכמת המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה במקרים כאמור.

 

4.         הנהלת האתר וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע, ו/או בדרך העברתו אל המשתמש. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בפרטים המפורסמים ע"י מפרסמים אחרים באתר, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם, ובכל מקרה לא תהיה הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אחראים על טעויות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים ו/או מידע מוטעה ו/או אחר.