חנות ראשית להזמנות ואיסוף | ההגנה 18,מרכז העיר פ"ת

טלפון -03-9313677

                  http://ps.vkiosk.co.il  לשליחת תמונות לחץ כאן 

 

 

 

 

 

 

 

 

משלוחים

דמי משלוח מפורטים בעת ההזמנה.

 

1.       משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. המשתמשרשאילשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת.

 

2.       התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בתשלום טלפוני,נציגי השירות יצרוקשר טלפוני בתוך 3 ימי עסקים ממועד ההזמנה, על-מנתלקבל את פרטי כרטיס האשראי.

 

3.       הנהלת האתר מתחייבת לספק אך ורק מוצרים ו/או שירותים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי או על ידי תשלום באחד מסניפי הנהלת האתר.

 

4.       למשתמש ניתנת האפשרות לביצוע איסוף המוצר מאחד מסניפי הנהלת האתר. אפשרות זו פוטרת את המשתמש מתשלום דמי משלוח. אם המשתמש בוחר באפשרות של איסוף עצמי אזי הדבר יעשה בזמן שעות הפעילות של אותה חנות שממנה בחר לאסוף את המוצר.

 

5.       כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי, וזמינים לאספקה. יחד עם זאת, שומר האתר על זכותו להשתמש בימי האספקה המצוינים ליד המוצר.  במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי - מתחייבת הנהלת האתר להודיע טלפונית למשתמש עלהחוסרהנ"ל, ולסכם עם המשתמש את מועד משלוח הפריט החסראו לחילופין פריט שווה ערך (בהתאם להסכמת המשתמש). 

 

6.       אנו שולחים את הפריטים כמעט לכל מקום בארץ, להנהלת  האתר הזכותהמלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות שרותי לוגיסטיקה של רשות הדואר ו/אוקבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים ו/או באמצעות עובדי הנהלת האתרוכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

            מבלי לפגוע באמור לעיל לחברה שמורה הזכות להודיע למשתמש כי לא תבצע משלוח למקום מסויים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

7.       הנהלת האתר רשאית לבקש את נוכחות המשתמש במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות של המשתמש ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

 

8.       חתימה על קבלת משלוח תהווה אישור לקבלת המוצר.

 

9.       א.         זמן האספקה מתייחס לימי עבודה ואינו כולל ימי שישי, שבת וחגי ישראל.

 

ב.         ספירת מועדי המשלוח תחל רק לאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי.

 

ג.          הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של הנהלת  האתר.

 

 

10.       כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות אלא אם כן צוין אחרת.

 

11.       אחריות מוצרים- כל אחד ממוצרינו נושאתעודת אחריות של היבואן. מובהר בזאתכי האחריות לעבודה תקינה של המוצר מוטלת על יצרן הציוד על פי כתב האחריות המצורף לפריט ואם חלה תקלה בפעולתו - על הצרכן לפנות ליבואןעל פי כתב האחריות שבידו.

 

12.       לפני אספקת המוצר  עובר המוצר בדיקה מוקדמת ע"י הנהלת האתר כדי לבדוק את טיב המוצר ואז נארז באריזה סגורה. במידה והמוצר מגיע לידי המשתמש בחבילה שאיננה סגורה, עליו להודיע מיידית להנהלת האתר.

 

13.       אין אפשרות להחזיר מוצר אשר אריזתו נפתחה (אלא אם כן הרוכש היה צריך לפתוח את האריזה כדי לגלות את הפגם במוצר), המוצר נפגם, נפגע, נגרם לו נזק מכל סוג שהוא על ידי המשתמש.

 

14.       לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים ו/או שירותים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (כגון הדפסת תמונות או עבודות גרפיות).

 

15.      א.          בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובכפוף לסעיף  28 לתנאי השימוש רשאי המשתמש, אשר רכש מוצר דרך האתר, לבטל קנייתו של המוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר.

 

ב.         במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הנהלת האתר יתבקש המשתמש להחזיר את המוצר לאחד מסניפי הנהלת האתר, בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר. הנהלת האתר תחזיר למשתמש תוך 14 ימים מקבלת ההודעה על ביטול העסקה (ובכפוף לקבלת המוצר בחוזר) את כספו בניכוי דמי ביטול כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

 

ג.          במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, לא יחוייב המשתמש בדמי ביטול כלשהם. דמי המשלוח של המוצר חזרה לכתבות הנהלת האתר, במקרה כאמור, ישולמו על ידי הנהלת האתר.

 

16.       הנהלת האתר רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

א.         התנהגות המשתמש אינה הולמת;

ב.         המשתמש ניסה ו/או מנסה לפגוע בניהול התקין של האתר;

ג.          המשתמש מסר פרטים שגויים;

ד.         המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש של האתר;

ה.         חברת האשראי לא אישרה את ביצוע העסקה;

ו.          המשתמש לא שילם בעבר עבור מוצרים שהזמין באתר;

ז.          המשתמש בחר לאסוף את המוצר באופן עצמאי אולם לא אסף את המוצר בתוך 7 ימי עסקים מתאריך אישור האיסוף;

ח.         המשתמש בחר לא להשאיר פרטי כרטיס אשראי אצל נציג הנהלת האתר באמצעות הטלפון, לא יצר קשר עם הנהלת האתר, ולא מסר פרטי כרטיס אשראי לתשלום, תוך 48 שעות מהשעה בה יצר נציג הנהלת האתר קשר טלפוני עם המשתמש.

ט.         המשתמש עלול למכור מוצרים ו/או שירותים אשר רכש באתר, לצד שלישי.

 

בכל מקרה כאמור, תציג הנהלת האתר למשתמש את סיבת הביטול וכן תשיב למשתמש כל סכום ששולם, אם שולם, תמורת המוצר.

יש לציין כי כרגע אנו עושים רק משלוח בדואר רשום ולא בדואר שליחים .